Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Klientide parimaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab ja talletab Maaranna OÜ klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele. Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f) 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse 

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel: ees-ja perekonnanimi, sünnikuupäev, koduaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

Ettevõttel Maaranna OÜ on õigus edastada kliendi isikuandmeid selleks volitatud töötlejatele, eesmärgiga kliendi broneeringut ja oste hallata ning vajalike lisateenuste osutamiseks, et pakkuda kliendile parimat teenust. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr. kliendi nimi ja koduneaadress, töödeldakse selleks, et lahendada teenuse osutamisega seonduvaid küsimusi.

Maaranna OÜ vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on Maaranna OÜ, e-posti aadress info@kalana.ee

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist Kalana Puhkeküla kodulehe broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks.

Turvalisus  

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, Maaranna OÜ on isikuandmete vastutav.

Säilitamine

Maaranna OÜ säilitavab isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, aga mitte kauem kui 7 aastat peale teie tellimusel märgitud lahkumise kuupäeva.

Andmetele ligipääs

Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust Maaranna OÜ, e-postil info@kalana.ee

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Broneerimismootorit kasutama asudes oled ülaltoodud põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest Maaranna OÜ kodulehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil info@kalana.ee